Indikátory přepravy

Indikátory nárazu

Jednorázové indikátory nárazu

Indikátory nárazu slouží k monitorování zásilky během přepravy. Pomocí indikátorů můžeme zjistit zda přeprava zásilky proběhala v souladu s povahou zboží. Aktivovaný indikátor nárazu nám už při přebírání zásilky dává najevo, že je potřeba přebírání věnovat větší pozornost. Indikátory se aplikují buď přímo na krabici nebo vně obalu. Více informací naleznete v sekci „Obalový materiál“. Existují dva druhy indikátorů a to na jedno použití nebo na více použití (mechanické).

Použitím indikátoru nárazu snížíte ztráty způsobené škodami při přepravě. Tyto účinné a poutavé senzory jsou mezi dopravci dobře známy a tudíž působí psychologicky odstrašujícím případem. Díky tomu Vám zaručí pečlivé zacházení s Vaším zbožím.

Indikátory nárazu ShockWatch L

Indikátor nárazu ShockWatch L
Indikátor nárazu ShockWatch L

ShockWatch je indikátor nárazu s jednorázovým použitím. Jedná se o bílou trubičku, která je při okrajích naplněná červenou tekutinou. Při nárazu dojde k porušení povrchového pnutí a tyčinka se nenávratně červeně zabarví. Každý takovýto indikátor je vybaven sériovým číslem, čímž zabraňuje manipulaci s ním.

Vlastnosti indikátoru nárazu ShockWatch:

 • Ihned vidím jak bylo se zásilkou nakládáno
 • Jednoduchá instalace nalepením
 • Psychologicky odstrašující případ
 • Rozsah citlivostí 25 – 100G

Indikátory nárazu ShockWatch 2

Indikátor nárazu ShockWatch2
Indikátor nárazu ShockWatch2

Na rozdíl o první generace výrobků ShockWatch L, který je aktivován chemickou reakcí je indikátor ShockWatch 2 aktivován čistě mechanicky. To umožňuje jeho bezpečnou přepravu k zákazníkovi a bezpečné skladování. K jeho aktivaci dojde až po sejmutí fólie na zadní straně.

Vlastnosti indikátoru nárazu ShockWatch 2:

 • Pokud nejsou aktivovány, nehrozí jejich znehodnocení prudkými nárazy.
 • Jednoduchá instalace nalepením.
 • Rozsah citlivostí 5 – 25G.
 • Reakční doba 0,5 – 50ms.
 • Provozní teplota -25°C až 80°C.

Mechanické indikátory nárazu pro více použití

Indikátory nárazu MAG 2000

Indikátor nárazu MAG2000
Indikátor nárazu MAG2000

Cenově dostupný indikátor nárazu na více použití. Po použití lze indikátor resetovat a znovu jej použití. Slouží pro kontrolu zásilek s váhou nad 45kg. V případě nárazu indikátor zaznamená nejen, že se zbožím bylo nevhodně manipulováno ale také směr a úhel dopadu. Indikátor funguje na principu dvou magnetů, kdy při nárazu dojde k vychýlení magnetu z jeho skryté podoby.

Indikátor nárazu MAG2000 se poté otevírá speciálním klíčem, který umožňuje indikátor resetovat.

Vlastnosti indikátoru nárazu MAG2000:

 • Aktivační limity: 2G; 3G; 4G; 5G; 6G; 7G; 10G; 11G; 16G a 20G
 • Opakovatelné použití
 • Mechanický systém indikace
 • Žádné další náklady

Doplňující nálepky k indikátorům nárazu

Indikátory nárazu musí být vždy použity ve spojení s vhodnou výstražnou samolepkou. Z této samolepky lze poté vyčíst, že se jedná o monitorovanou zásilku. Dále je na samolepce přesně vyznačená oblast pro nalepení indikátoru. Dochází tak k zvýšení vizuálního efektu indikátoru.

Text upozornění pokud je indikátor červený:

 1. Neodmítejte převzetí zásilky.
 2. Zaznamenejte tuto skutečnost do přepravního listu a zkontrolujte zásilku.
 3. V případě zjištění poškozené zásilky vše ponechte v originálním obalu a požadujte po dopravci provedení okamžité kontroly.

Nápisy jsou uvedeny ve třech jazycích: Německy, anglicky, francouzsky

Indikátory překlopení

Indikátory překlopení slouží k monitorování zásilky během přepravy. Pomocí těchto indikátorů můžeme zjistit, zda byla zásilka přepravována ve svislé poloze a nebylo s ní nevhodně manipulováno. Umístění indikátoru přímo na přepravní obal Vás ihned při převzetí zásilky informuje, že zboží bylo naklápěno. Indikátory jsou na obal připevňovány pomocí nejagresivnějšího akrylátového lepidla, které vytváří trvalé vazby (vyjma zvláštní druhy kontejneru). Zabraňuje tak jakékoli manipulaci s indikátorem.

TiltWatch XTR

Indikátor překlopení TiltWatch
Indikátor překlopení TiltWatch

Účinný překlápěcí indikátory pro dodržení správné přepravy. Pomocí kontroly bílé špiky ihned zjistíte, zda Vaše zboží bylo správně přepraveno. Červené zbarvení uvnitř bílé šipky indikuje nevhodnou přepravu. Indikační šipka změní barvu jakmile náklon zásilky překročí 83°. Indikátor je nutno aktivovat odstraněním zadní vrstvy.

Vlastnosti indikátoru překlopení TiltWatch:

 • Jedinečné sériové číslo zabraňující výměně indikátoru.
 • Odolný proti vlhkosti, teplotě a ostatním okolním podmínkám.
 • Před aktivací nehrozí jeho poškození při naklánění.
 • Provozní teplota -40°C až 60°C.

Tiltwatch plus

Indikátor překlopení TiltWatch plus
Indikátor překlopení TiltWatch plus

Tyto indikátory slouží pro přesnější určení náklonu.

Indikátory TiltWatch plus je vybaven dvěma ukazateli, na kterých je možno vidět zda zásilka byla nakloněna (v levo nebo v pravo) a o kolik stupňů. Aktivuje se při překročení náklonu 30° a dále po každých dalších 10° a zároveň indikuje zda zásilka nebyla přepravována vzhůru nohama. Indikátor je nutno aktivovat sejmutím zadní vrstvy.

Vlastnosti indikátoru překlopení TiltWatch plus:

 • Ukazatel náklonu (30,40,50,60,70 80 a 180°).
 • Možnost vyčtení směru náklonu.
 • Provozní teplota -40°C až 60°C.
 • Bez aktivace nehrozí jeho znehodnocení nakláněním při přepravě.

Doplňující nálepky k indikátorům nárazu

Indikátory musí být vždy použity ve spojení s vhodnou výstražnou samolepkou. Z této samolepky lze poté vyčíst, že se jedná o monitorovanou zásilku. Dále je na samolepce přesně vyznačená oblast pro nalepení indikátoru. Dochází tak k zvýšení vizuálního efektu indikátoru.

Indikátory teploty

Indikátory teploty TempStrip

Indikátro teploty Tempstrip
Indikátro teploty Tempstrip

Sady jednotlivých, na teplotu citlivých indikátorů jsou na těchto měřících proužcích uspořádány do malých okének. Po dosažení mezní teploty dojde ke změně barvy příslušných políček. Tato změna je nevratná, tzn., že v případě opětovného poklesu teploty sledovaného povrchu, zůstávají políčka trvale zabarvená.

Indikátory lze z měřeného povrchu snadno a bez poškození odstranit, mohou být pak následně použity např. jako příloha reklamačního protokolu. Uplatnění indikátorů TempStrip je velmi různorodé, může však být rozděleno do tří základních oblastí jejich využití a to při kontrole jakosti, prevenci a ověření nesprávné manipulace s produktem.

Varianty indikátoru teploty mohou být s 1, 5, 6, 8 a 10 ukazateli.

Vlastnosti indikátoru teploty TempStrip:

 • Různé varianty mezních hodnot.
 • Možnost použití k indikaci přehřívání strojů.
 • Lze použít jako reklamační důkaz.

Indikátory teploty ColdMark

Indikátor teploty ColdMark
Indikátor teploty ColdMark

Indikátory teploty ColdMark indikují pokles teploty v případě, že je indikátor vystaven působení teplot stejných nebo nižších než je jeho předdefinovaný aktivační limit po době delší než 30 minut. Tekutina ve válcové trubičce změní své zabarvení z čiré na purpurovou.

Zabarvení je nevratné, pokud teplota opět stoupne, záznam na indikátoru zůstává zachován.

Čtyři různé aktivační úrovně zajišťují ColdMarku široké spektrum možného využití.

Pro upevnění a aktivaci indikátoru stačí odstranit krycí vrstvu samolepky na zadní straně a jednoduše jej mírným tlakem přilepit k jakémukoliv suchému povrchu. Díky této samolepící vrstvě je indikátor možné upevnit na obal nebo dovnitř obalu. Je nutné dbát, aby ColdMark nebyl vystaven vysokému tlaku.

Vlastnosti indikátoru teploty ColdMark:

 • Úroveň teplotní aktivace +5°C, +2°C, 0°C, -3°C.
 • Expoziční doba aktivační teploty 30 minut.

Indikátory teploty WarMark

Indikátory teploty WarmMark
Indikátory teploty WarmMark

Indikátory teploty WarmMark indikují zvýšení teploty v případě, že je indikátor vystaven působení teplot vyšších než je jeho předdefinovaný aktivační limit. V tomto případě se uvolní červené barvivo z jeho vnitřní části a vpije se do savého podkladu. Tím dojde k okamžitému a trvalému upozornění o překročení limitu. Počtem zbarvených polí WarmMark také zobrazuje, zda vystavení v nežádoucích teplotách trvalo delší dobu.

WarmMark je konstruován pro přesné sledování. Jeho inovační konstrukce dělá z WarmMarku nejpřesnější, cenově dostupnou volbu pro monitorování Vašich produktů.

Abyste WarmMark mohli začít používat, uložíte jej po dobu minimálně 30minut do prostředí s teplotou nejméně 5°C. Indikátor se aktivuje odlepením ochranné folie ze zadní strany a přitlačením nalepí na suchý povrch výrobku nebo obalu.

Když je WarmMark při přepravě vystaven stanovené teplotě, chemikálie se ve vycpávce rozpouští, začíná se rozšiřovat směrem dolů a zabarvuje určitou rychlostí kulatá okýnka.

Pokud teplota klesne pod odezvovou teplotu, roztékání chemikálie se zastaví. To zaručuje přesnost WarmMarku, plus mínus 1°C kolem odezvové teploty.

Vlastnosti indikátoru teploty WarmMark:

 • Úroveň teplotní aktivace -18°C, 0°C, 2°C, 5°C, 8°C, 10°C, 20°C, 25°C, 30°C a 37°C.
 • Expoziční doba aktivační teploty 30 minut až 48 hod.