ISO 9001:2015

M.NAVY s.r.o. byl po důkladném a úspěšném auditu opět udělen certifikát systému řízení společnosti, který byl shledán shodným s požadavky normy managementu kvality ISO 9001:2015 v rozsahu pro prodej materiálu, služeb a prostředků v oblasti balení, realizaci exportního balení, uložení a zajištění nákladu pro dopravu, včetně odborných posudků a školení.

Naše společnost opakovaně prokázala kvalitu nastavení základních řídících procesů a strategického řízení v organizaci, vedoucí k neustálému zlepšování kvality poskytovaných služeb a spokojenosti našich zákazníků.

Standardy certifikátu ISO 9001:2015 nám stále pomáhají zlepšovat systém řízení rizik a opatření k jejich řešení, prozákaznické procesy (s důrazem na kvalitu služeb) a v neposlední řadě pozitivně podporuje leadership v naší společnosti.

Tímto jsme opět prokázali schopnost zajišťovat námi nabízené služby v nejvyšší kvalitě a jakosti.