Antikorozní bariérová fólie

Antikorozní bariérová fólie s VCI inhibitorem

Bariérová antikorozní folie je vyztužená mřížkou a nasycená z jedné strany kontaktně – vypařovacími inhibitory koroze (zkr. VCI – Volatile Corrosion Inhibitors).

Bariérová folie s VCI
Bariérová folie s VCI

Bariérová antikorozní fólie je dodávána standardně v modré barvě, výztužná mřížka má bílou barvu. Inhibitor koroze je ve vnitřní straně nábalu fólie, tj. na té straně, která má výrazněji viditelnou mřížku.

Bariérová antikorozní fólie s VCI inhibitorem chrání železné kovy, slitiny železa, hliník a jeho slitiny, zinek a barevné kovy před korozí při skladování a při vnitrozemském a zámořském transportu.

Bariérová antikorozní folii dodáváme v šíři 1500 mm a délce návinu na roli 100 m. Pro urychlení a usnadnění práce lze použít stojanové odvíječe obalového materiálu, se kterými ušetříte spoustu času.

Jak funguje ochrana antikorozní folie?

Účinné látky obsahující antikorozní folie, tzv. “ VCI „, jsou chemické sloučeniny s tenzí par, tzn. látky těkavé při pokojových teplotách. Používají se směsi organických látek, které jsou v ČR patentově chráněné, evropský patent a americký patent jsou v řízení.

Pro dosažení správné funkce antikorozní fólie je nutné zabezpečit následující podmínky:

 • Vytvoření bariérou uzavřeného prostoru nad chráněným povrchem  kovu, aby se umožnil rovnovážný stav v procesu odpařování.
 • Zajištění dostatečné teploty a času k zahájení odpařování a dosažení
  rovnováhy (min. 24 hodin při teplotě 15 – 20 oC).
 • Balení provádět v prostředí s minimální vlhkostí a maximálně omezit difúzi vodních par do chráněného prostoru (volba vhodného obalu).
 • Použitím vysoušedel snížit obsah vodních par ve vytvořeném bariérovém obalu. Více informací naleznete v sekci „Vysoušedla“.
Bariérová folie s VCI

Z bariérové antikorozní folie se, při dosažení těchto podmínek, molekuly “ VCI “ odpařují a vytvářejí mikroklima. V atmosféře bohaté na “ VCI “ molekuly dochází k jejich kondenzaci a pokrytí povrchu kovu jejich mikroskopickou (monomolekulární) vrstvičkou, která brání přístupu látkám způsobujícím korozi.

Bariéra vzniklá antikorozní folií, uzavírající chráněný prostor, omezuje únik “ VCI “ mimo tento prostor a zajišťuje tím jak dostatečnou počáteční koncentraci účinných látek, tak i požadovanou dobu ochrany.

Bariérová antikorozní fólie má proti jiným metodám ochrany  koroze tyto výhody:

 • Bariérová folie s VCI

  Snadnost manipulace antikorozní folie – povrch chráněného kovového povrchu není nutné konzervovat olejem nebo tukem a následně ho pracně odstraňovat organickými rozpouštědly. Chráněné zboží se pouze zabalí do antikorozní fólie za vhodných podmínek a po skladování či přepravě se rozbalí a ihned se může použít bez jakékoliv úpravy nebo čištění.

 • Bezpečnost antikorozní bariérové folie – s antikorozní fólií se manipuluje za použití běžných ochranných pomůcek, ve větrané místnosti. Inhibitor koroze “ VCI “ neobsahuje dusitany, chromany, fosfáty ani těžké kovy.
 • Ekologie spojená s antikorozní bariérovou folií – odpadá použití tuků a olejů a jejich následné oplachování. Po použití lze antikorozní fólii zlikvidovat v běžném režimu odpadního hospodářství nebo přepracovat po konzultaci s dodavatelem.
 • Testování, zkoušky bariérové antikorozní folie – výrobek byl testován ve vojenském technickém ústavu ochrany Brno podle norem DIN 50 017 KFW a ČSN ISO 9277 NSS k prověření  protikorozních ochranných schopností (zkoušky v kondenzační komoře a v solné mlze). Další zkoušky proběhly v TÜV Mnichov a námi nabízená antikorozní fólie byla uznaná jako vhodná ochrana proti korozi.
 • S bariérovou antikorozní fólií lze dosáhnout doby ochrany cca 1- 2 roky v závislosti na skladovacích podmínkách, hermetičnosti obalu a druhu chráněného kovu. UV stabilita je cca 6 měsíců.

Konfekční zpracování bariérové antikorozní folie

Použití bariérové folie

Antikorozní bariérovou fólii lze dále konfekčně zpracovávat horkovzdušným svařováním, více informací naleznete v sekci „Svářečky folií“, šitím a použitím technologie dvojitého švu nebo ji lze lepit izolační samolepící páskou. Více informací naleznete v sekci „Izolační samolepící pásky“.

Skladování bariérové antikorozní folie

Bariérová antikorozní fólie se skladuje v rolích v suchém, větraném a zastřešeném skladu. Vzdálenost od zdroje tepla musí být nejméně 1 m. Skladovací doba v originálním obalu je 18 měsíců.