Sponkovačky a sešívačky kartonů

Tuto otázku řeší celá řada výrobců, distributorů a dopravců, kteří potřebují zboží zabalit a odeslat ke konečnému příjemci nebo spotřebiteli. Současné technologie nabízí několik způsobů uzavírání kartonů mezi něž patří dva srovnatelné způsoby a to lepení páskou (více informací získáte v sekci „Lepící pásky“) a nebo uzavírání kovovou sponou pomocí sešívačky kartonů, tzv. „sešívání“. Pro malé a střední firmy to jsou dva nejpoužívanější způsoby. Ukažme si hlavní argumenty zdůvodňující použití obou technologií.

Lepení kartonů lepící páskou se z hlediska téměř nulové počáteční investice do technologie jeví jako nejefektivnější. Proces uzavření kartonu je relativně rychlý. Musí se ale počítat i s určitými nedostatky. Lepící páska není odolná vůči změnám teploty, v mrazu nebo horku se často rozlepí. Takto uzavřený karton není možné spolehlivě pojistit proti vykradení, jelikož zahřátím lze lepící pásku snadno odstranit. Při přelepení lepící páskou může rovněž dojít k zakrytí důležitých přepravních informací na obalu. Obal s lepící páskou je rovněž obtížně recyklovatelný. Při ručním páskování je proces fyzicky náročný, často dochází k nechtěnému slepování lepící pasky samé. Více informací získáte v sekci “ Lepící pásky

Uzavírání kartonů kovovými sponkami, na rozdíl od lepení páskou, má vzhledem k velice nízké ceně sponky, nízké provozní náklady, čímž se rychle vrací prvotní investice spojené s pořízením sponkovačů. Na rozdíl od lepící pásky je spojení kartonu kovovou sponkou velmi rychlé a fyzický nenáročné, odolává proměnlivým vlivům počasí a vždy je viditelné a tedy i prokazatelné otevření kartonu, což souvisí s možností pojištění zásilek atp. Po správně provedeném otevření sponového spoje lze karton opětovně použít.

Obal je 100% recyklovatelný. To je vzhledem ke zpřísňujícím se normám v rámci zpracování odpadů a členstvím České republiky v EU velkou výhodou a uživateli technologie sponkování kartonů problém odpadů automaticky řeší. Více v sekci “ Kartonové krabice

Sešívačky mohou být použity jak při výrobě nebo opravě kartónových obalů tak i pro výrobu nebo opravy dřevěných přepravních obalů, připevňování fólií nebo obalových materiálů a krytí stěn přepravních obalů. Ale jejich použití nemusí být omezeno jen na obaly, lze je využít v širokém spektru výrobních odvětví.  Sešívačky kartonů mají ruční nebo pneumatický pohon.

Uzavírače kartonů ( sponkovačky )

Manuální a pneumatické uzavírače klop naplněných kartonů z vlnité lepenky šetří práci i materiálové náklady a celkově přispívá k vyšší produktivitě.

Všechny typy uzavíračů kartonů jsou opatřeny patentovaným nastavováním hloubky sevření spony podle počtu vrstev resp. tloušťky vlnité lepenky. Dále pak u modelu c.561 je přepínač pro použití spon délky 15mm nebo 18mm.

 • Sponkovačka 561M – mechanický ruční uzavírač kartonů s nastavitelnou hloubkou šití (sponky JK 561-15,18,22)
 • Sponkovačka 561PN – pneumatický ruční sešívač kartonů s nastavitelnou hloubkou šití (sponky JK 561-15,18,22)

Sponkovač                            561M

Pneumatická sponkovačka 561PN

Technické specifikace sponkovače:

 • Délka                                                  455 mm
 • Výška                                                  320 mm
 • Hmotnost                                            1,6 kg
 • Kapacita zásobníku                         150 spon
 • Spony                                         15,18,22 mm

 Sponkovač                           561PN

Manuální sponkovač 561M

Technické specifikace sponkovače:

 • Délka                                                  404 mm
 • Výška                                                  205 mm
 • Hmotnost                                            1,8 kg
 • Pracovní tlak                                     5-6 bar
 • Maximální tlak                                     8 bar
 • Spotřeba vzduchu                                1 litr
 • Kapacita zásobníku                        150 spon
 • Spony                                        15,18,22 mm

Uzavírač kartonů se svitkovým zásobníkem

Sponkovač                         R555PN

Pneumatický sponkovač R555PN

Technické specifikace sponkovače:

 • Délka                                                  235 mm
 • Výška                                                  205 mm
 • Hmotnost bez spon                           1,8 kg
 • Pracovní tlak                                      5-6 bar
 • Maximální tlak                                      8 bar
 • Spotřeba vzduchu                                  1 l
 • Kapacita zásobníku                        1000 spon
 • Spony                                    JK555-15,18 mm

Pneumatické sešívačky kartonů

Pneumatické sešívačky pro sešívání vlnité lepenky, papíru, textilií, kůže, atp. naleznou využití zejména při sešívání vík krabic, atp.

Typ pneumatické sešívačky kartonů JK777 na spony z plochého drátu je vhodný pro sešívání měkkého materiálu u kterého hrozí riziko proseknutí materiálu sponou.

Typ pneumatické sešívačky JK779 je univerzální pro sešívání více vrstev s možností délky spony až 22 mm. Více v sekci “ Kartonové krabice

 • Sešívačka JK20T777L – pneumatická sešívačka na robustnější spony (JK777-10-16)
 • Sešívačka JK20T779 – pneumatická sešívačka na lehké sponky (JK779-8-16)
 • Sešívačka JK20T779L – pneumatická sešívačka s prodlouženým zásobníkem (spony dtto)
 • Sešívačka JK20T779-22L – univerzální pneumatická sešívačka pro sponky až 22 mm (spony JK 779-8-22)

Sešívačka                            JK20T777L

Pneumatická sešívačka JK20T777L
Pneumatická sešívačka JK20T777L

Technické specifikace sešívačky:

 • Délka                                                   370 mm
 • Výška                                                   250 mm
 • Hmotnost                                             2,1 kg
 • Hloubka čelistí                                  140 mm
 • Rozevření čelistí                                  22 mm
 • Pracovní tlak                                       5-6 bar
 • Maximální tlak                                       7 bar
 • Spotřeba vzduchu                             0,35 litru
 • Kapacita zásobníku / dlouhý L       100 spon
 • Spony                               JK777-10,12,16 mm

Sešívačky                      JK20T779           JK20T779-22L

Pneumatická sešívačka JK20T779
Pneumatická sešívačka JK20T779

Technické specifikace sešívačky:

 • Délka                                             230 mm                           375 mm
 • Výška                                             250 mm                           330 mm
 • Hmotnost                                       1,9 kg                               2,2 kg
 • Hloubka čelistí                             140 mm                          140 mm
 • Rozevření čelistí                             22 mm                            18 mm
 • Pracovní tlak                                 5-6 bar                            5-6 bar
 • Maximální tlak                                 7 bar                               7 bar
 • Spotřeba vzduchu                       0,35 litru                        0,35 litru
 • Kapacita zásobníku / standard   84 spon                                –
 • Kapacita zásobníku / dlouhý L 168 spon                        220 spon
 • Spony                                JK779-8-16 mm            JK779-8-22 mm

Stojanové sešívačky kartonů

Stojanové sešívačky kartonů se spodním ramenem se používají zejména pro sešívání dna nebo boku krabic z vlnité lepenky.

Tyto sešívačky poskytují velice pevný spoj v důsledku sevření lepenky pneumatickým ramenem.

Stojanové sešívačky s bočním ramenem naleznou využití při sešívání boků krabic nebo jiných speciálních spojů. Oba typy sešívaček v nabídce, jsou verze manuální nebo pneumatické (PN) vhodné jak pro široké spony JK561 tak i úzké spony JK53.

 • Stojanová sešívačka B561 – manuální stojanová sešívačka se spodním ramenem (spony JK561-12-22mm)
 • Stojanová sešívačka B561PN – pneumatická stojanová sešívačka se spodním ramenem (spony JK561-12-22mm)
 • Stojanová sešívačka F561 – manuální stojanová sešívačka s bočním ramenem (spony JK561-12-22mm)
 • Stojanová sešívačka F561PN -. pneumatická stojanová sešívačka s bočním ramenem (spony JK561-12-22mm)

Technické specifikace stojanových sešívaček:

Stojanové sešívačky         B561 i F561

Stojanová sešívačka F561PN
Stojanová sešívačka F561PN

Technické specifikace sešívaček:

 • Délka                                                  920 mm
 • Výška                                                1350 mm
 • Šířka                                                    750 mm
 • Hmotnost                                             39 kg
 • Vyložení ramene                              400 mm
 • Výška ke kovadlince (manual.)     860 mm
 • Výška ke kovadlince (pneu.)        1000 mm
 • Pracovní tlak (pneu.)                           5 bar
 • Maximální tlak (pneu.)                       7 bar
 • Spotřeba vzduchu (pneu.)                   2 litry
 • Kapacita zásobníku                         300 spon
 • Spony                                   JK561-12-22 mm

Pneumatické sponkovačky

Pneumatické sponkovačky na široké spony se vyznačují velkou intenzitou šití a jsou určeny především pro sešívání papírových hran. Lze je ale také použít pro sešívání tvrdých materiálů např. lepenky, plastů, textilií, kůže, apod.

U těchto pneumatických sponkovaček je možnost nastavení rozevření čelistí vkládáním distančních destiček, což umožňuje sešívání silnějších materiálů.

Pneumatická sponkovačka na široké spony umožňuje upevňování vlnité lepenky ke dřevu, například paletám, rámům a ostatním materiálům na bázi dřeva. Spona JK590 z plochého drátu umožňuje také upevňování střešních krytin (šindel). Pro upevňování hlubokých kartonů k paletě je možné dodat tzv. „prodloužené rameno“

 • Pneumatická sponkovačka JK35-590 – tato sponkovačka na široké spony (JK 590-16D32) je určena především pro sešívání měkčích materiálů ke dřevu a td., možné dodat s tzv.: „prodlouženou rukou“
 • Pneumatická sponkovačka JK35T590 – tato sponkovačka na široké spony (JK 590-19D32) je určena především pro sešívání papírových hran či podobných materiálů.

Pneumatická sponkovačka JK35T590

Pneumatická sponkovačka JK35T590
Pneumatická sponkovačka JK35T590

Technické specifikace sponkovačky:

 • Délka                                                335 mm
 • Výška                                                220 mm
 • Šířka                                                   65 mm
 • Hmotnost                                       2,65 kg
 • Hloubka čelistí                                 68 mm
 • Pracovní tlak                                   5-6 bar
 • Maximální tlak                                   7 bar
 • Spotřeba vzduchu                         0,85 litru
 • Kapacita zásobníku                       100 spon
 • Spony                                 JK590-19-32 mm

Pneumatická sponkovačka JK35-590

Pneumatická sponkovačka JK35-590
Pneumatická sponkovačka JK35-590

Technické specifikace sponkovačky:

 • Délka                                                335 mm
 • Výška                                                220 mm
 • Šířka                                                    65 mm
 • Hmotnost                                          2,4 kg
 • Pracovní tlak                                   5-6 bar
 • Maximální tlak                                   7 bar
 • Spotřeba vzduchu                         0,85 litru
 • Kapacita zásobníku                       100 spon
 • Spony                                JK590-16-32 mm

Vytahovač spon

Vytahovač spon typ 1

 

Speciální vytahovače spon, které umožňují snadné vytažení spony z vlnité lepenky bez jejího poškození.