Vysoušedla

Vysoušecí prostředky – vysoušedla

Vysoušedla jsou určeny zejména k ochraně výrobků uvnitř hermeticky uzavřeného bariérového obalu, v kterém snižují relativní vlhkost pod kritickou hodnotu a tím chrání zboží proti poškození ( např. korozi, zvlhnutí, zplesnivění atd. ).

Hydrosil
Hydrosil

Vysoušecí prostředky se používají k odstranění vzdušné vlhkosti uvnitř obalu, zejména při lodní přepravě nebo při dlouhodobějším skladování zboží, které vyžaduje suché prostředí. Součástí dodávek mohou být také měřidla pro stanovení vzdušné vlhkosti uvnitř přepravního obalu.

Vysoušedla Hydrosil dodávaná naší společností mají vysokou účinnost, čímž snižují náklady na přepravní ( exportní ) balení.

Vysoušedla jsou vyrobena z přírodních bentonitů a zaručují proto veškeré ekologické požadavky.

Vysoušedla HYDROSIL využívají vysokou sorpční schopnost vybraných druhů bentonitů.

Vysoušedla Hydrosil jsou vhodné pro jednorázové použití. Ekologická nezávadnost a inertní povaha umožňuje jeho likvidaci zařazením do komunálního odpadu a jsou určeny především k ochraně zboží v kontejnerech, v přepravních bednách zabalených v obalech z bariérové folie. Více informací naleznete v sekci „Bariérové folie“.

Účel a princip ochranného balení vysoušedel

Všeobecné jsou průmyslové výrobky rozličného druhu, především výrobky z oboru strojírenství, elektrotechniky, jemné mechaniky ale i výrobky potravinářské a chemické vystaveny při dopravě a skladování vlivu vzdušné vlhkosti. Zvlhnutí výrobků spolu s agresivními složkami atmosféry (kysličník siřičitý, uhličitý, různé soli) způsobují jejich korozi, plesnivění a jiné fyzikálně-chemické změny, které výrobek poškozují, snižují jeho kvalitu a způsobují velmi často značné hmotné škody.

Princip ochranného balení spočívá v tom, že výrobek je zabalen do obalu, který zamezuje přístupu vzdušné vlhkosti a uvnitř obalu je pomoci vysoušedla snížena relativní vlhkost vzduchu pod hranici 30 až 50% v závislosti na době a podmínkách skladování nebo přepravy a na druhu chráněného výrobku.

Úprava a balení vysoušedel Hydrosil

Vysoušedlo Hydrosil se vysouší (aktivuje) a balí do speciálních funkčních textilních sáčků s papírovou vložkou. Tato úprava zabezpečuje dobrou propustnost pro vodní páry, ale zamezuje rozprašování vysoušedla. Sáčky jsou opatřeny textilními proužky pro uchycení v obalu. Vysoušedlo je teda dodáváno v aktivním stavu přímo připravené bez jakýchkoliv úprav k použití. Sáčky s vysoušedlem jsou dodávány v transportním obalu, který zamezuje přístupu vlhkosti. Tato úprava zabezpečuje ochranu vysoušedla v neporušeném stavu po dobu 1 roku. I po této době je přírůstek vlhkosti velmi malý, doporučujeme však při použití staršího Hydrosilu provést zkoušky na obsah zbytkové vlhkosti. Hydrosil volně uložený na vzduchu při relativní vlhkosti cca 50% ztrácí po 1/2 hodině 0,5-1% ze své absorpční kapacity.

Hlavní zásady při použití  vysoušedla Hydrosil

Ačkoliv vysoušedlo Hydrosil je chemicky inertní materiál a nepůsobí korozivně, je třeba sáčky v ochranném obalu umístit a zajistit tak, aby nemohlo dojít k poškození sáčků ostrými hranami a aby sáček nebyl v přímém kontaktu s chráněným výrobkem. Je třeba zabezpečit rovnoměrné rozdělení sáčků v celém prostoru obalu. U rozměrnějších obalů je lépe použít několika menších sáčků než jednoho velkého.

Stanovení potřebného množství vysoušedla Hydrosil

Potřebné množství vysoušedla Hydrosil do ochranného obalu závisí na celé řadě faktorů:

  • době, po kterou má být výrobek chráněn
  • na druhu chráněného výrobku a tedy přípustné rosné vlhkosti
  • propustnosti obalu pro vodní páry
  • velikosti obalu a tedy odpovídající ploše povrchu
  • vnější relativní vlhkosti, která je určena zeměpisným pásmem, kam je výrobek dopravován nebo kde je skladován